Tilden Senior Center Mardi Gras Celebration

Tilden Senior Center held a Mardi Gras Celebration.